„Another Green World“ – izložba umjetnika Igora Grubića u Napulju

Izložba hrvatskog umjetnika Igora Grubića „Another Green World“ otvara se u danas u Napulju, u vrtu Villa Comunale, jednom od impozantnijih napuljskih prostora na otvorenom.

Postavlja  se u organizaciji Fondacije Morra i u suradnji s Asocijacijom Premio GreenCare, a kurira ju povjesničarka umjetnosti Adriana Rispoli.

Grubić će se na taj dan predstaviti s pedesetak mikro intervencija u interakciji s arhitekturom, neoklasicističkim i modernim skulpturama, kao i povijesnim kontekstom samog lokaliteta, te performansom posvećenom Danteu Alighieriju.

“Villa Comunale pretvara se u monumentalnu pozornicu za iskazivanje potreba koje su postale posebno očite tijekom protekle godine: ona za povratkom prirodi, suživotu, solidarnosti, kolektivnoj i individualnoj odgovornosti”, ističe se u najavi Kreativnog sindikata.

“Takve nas potrebe prisiljavaju da živimo svjesno i hrabro, nepokolebljivi u uvjerenju da smo revolucija upravo mi”, dodaje se.

Izložbu u okvira programa „Svibanj spomenika 2021.“ ujedno podržava i promovira Grad Napulj.