Dani europske baštine

Međunarodni projekt, Dani europske baštine najrasprostranjenija su participativna kulturna manifestacija u Europi. Inicijativa pokrenuta od Vijeća Europe 1985. godine,  postala je zajednička akcija u suradnji s Europskom unijom 1999. godine.

Republika Hrvatska manifestaciji se pridružila 1995. godine proglašenjem posavskog sela Krapje selom graditeljske baštine. Otad se kontinuirano obilježavaju Dani europske baštine svake godine tijekom rujna i listopada.

Ovogodišnja manifestacija Dani europske baštine u Hrvatskoj održava se u vremenu kad se suočavamo s izazovima uslijed pandemije COVID-19. Upravo ovogodišnja tema Baština i obrazovanje – učenje za život daje poticaj da se u ovim vremenima kao društvo dodatno aktiviramo na području kulure i kulturne baštine.

Mogućnosti koje pružaju nove tehnologije te novonastala sitacija dodatno su potakli organizatore da obogate dosadašnji program online sadržajima raznovrsnih oblika poput virtualnih izložbi, online radionica i predavanja putem web aplikacija, online edukativnim sadržajima i promocijama.

Brošuru sa programom događanja, pregled online sadržaja te ostale informacije pronađite na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/kulturna-bastina/medjunarodni-projekti/dani-europske-bastine-7217/dani-europske-bastine-2020/bastina-i-obrazovanje-ucenje-za-zivot/20007

O samoj manifestaciji Dani europske baštine i prigodnim događanjima u ostalim državama članicama Vijeća Europe pročitajte na poveznici www.europeanheritagedays.com.

Photo: freepik