Erasmus+ : Poziv za Strateška partnerstva za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini u okviru programa Erasmus+. Riječ je o KA2 strateškim partnerstvima odnosno projektima Partnerstava za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja te projektima Partnerstava za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a namijenjen je kulturnom i kreativnom sektoru te usmjeren na kreativnost i kulturalnu osviještenost građanstva EU.

Za korisnike s područja Republike Hrvatske raspoloživi iznos za sufinanciranje novih projekata u sklopu programa Erasmus+ iznosi više od 2,3 milijuna EUR, gdje je maksimalni iznos financiranja 300.000 EUR, a rok za prijavu projekata je 29. listopada 2020. do 12.00 sati.

Detaljne informacije o Pozivu pročitajte na poveznici http://deskkultura.hr/hr/novosti/erasmus-poziv-za-strateska-partnerstva-za-kreativnost-u-podrucju-mladih-skolskog-obrazovanja-i-obrazovanja-odraslih