Europski parlament odobrio 2,5 milijarde eura za program “Kreativna Europa”

U srijedu su zastupnici europarlamenta usvojili “Kreativnu Europu”, program EU-a za kulturu i audiovizualni sektor i najveće financijsko opredjeljenje EU-a ikad.

Novi program, sa svojim proračunom gotovo udvostručenim u odnosu na 2014. – 2020. (1,4 milijarde eura), uložit će 2,5 milijarde eura u kulturni i kreativni sektor EU-a. Europarlamentarci prepoznaju važnost kulturnog sektora na kontinentu i pomažu mu da se oporavi od pandemije COVID-19 koja je mnoge glazbene i kulturne prostore širom Europe ostavila zatvorenima.

Pored značajnog povećanja financiranja, europarlamentarci su osigurali veći fokus i podršku za suvremene i glazbene sektore uživo, koji su među najteže pogođenima pandemijom, te višim stopama sufinanciranja za male projekte. U pregovorima sa Vijećem, europarlamentarci su također uspješno uključili obvezu programa za promicanje ženskog talenta i podršku ženskim umjetničkim i profesionalnim karijerama. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na mjestima odlučivanja u kulturnim, umjetničkim i kreativnim institucijama. U plenarnoj raspravi prije glasanja, zastupnici u Europskom parlamentu govorili su o tome kako je COVID-19 umjetnike i kulturne djelatnike doveo u nesigurnu situaciju i potrebna im je podrška EU više nego ikad. Mnogi su inzistirali na tome da kultura i umjetnost zaslužuju još veću financijsku potporu EU-a u budućnosti.

Najveći dio „Kreativne Europe“ (1,4 milijarde EUR) pripast će smjeru MEDIA koji podržava razvoj, promociju i distribuciju europskih filmova i audiovizualnih projekata unutar Europe i šire. Smjer KULTURA podržava prekogranične kulturne i kreativne projekte – suradnju (mreže, platforme, inovacijski projekti) između organizacija i profesionalaca u područjima poput glazbe, knjiga i promocije europske književnosti, arhitekture, kao i nagradama i inicijativama EU za kulturu . U okviru trećeg, međusektorskog dijela, podrška će po prvi puta ići i u sektor vijesti, promičući medijsku pismenost, pluralizam, slobodu tiska i kvalitetno novinarstvo te pomažući medijima u boljem rješavanju izazova digitalizacije.

Foto: Freepik, Facebook

Izvor: Europarl.europa.eu