JAVNI POZIV ,,Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga 2020.”

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2020., a provode aktivnosti kojima se promiče održivi razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Više informacija: https://info-nik.info/2020/08/03/ured-za-udruge-vlade-rh-javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-2020/