Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima

Grad Zagreb objavio je Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-Cov-2 (COVID-19). Iznos pojedinačne potpore je 5.000,00 kuna bruto. Pravo prijave imaju samostalni umjetnici koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno jednu godinu prije dana objave pozva), imaju priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020. odnosno ako su mladi samostalni umjetnici, imaju članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto do najkasnije 1. srpnja 2020., ne primaju dohodak od nesamostalnog rada, nisu redoviti studenti ili umirovljenici, nisu dioničari trgovačkog društva ili vlasnici udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnici obrta te nemaju dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.

Pisane prijave na ovaj javni poziv podnose se s priloženom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: samostalniumjetnici@zagreb.hr, a iznimno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima – ne otvarati“ poštom ili neposredno u pisarnicu na adresu: Gradski ured za kulturu, Draškovićeva 25, 10000 Zagreb, u uredovno vrijeme ureda.

Više informacija pročitajte na službenoj stranici Grada Zagreba.