Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

S ciljem poticanja razvoja malog gospodarstva na području Istarske županije Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavljuje Javni poziv  za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u istarskoj županiji za 2020. godinu

U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2020. godini i prilagodbe poduzetnika novim uvjetima poslovanja nastalim kao posljedica epidemije koronavirusom ( COVID – 19) dodjeljuju se sredstva za realizaciju sljedećih mjera:

  1. Sufinanciranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije
  2. Sufinanciranje nabave nove opreme i troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19
  3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/1., 56/13 i 121/16) i Zakonom o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije izuzev trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Uvjete Javnog poziva pronađite na stranici http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456

Photo: Danijel Bartolić, Nu Nu production