Koncert Hrvatskog baroknog ansambla: “Early Music Day”, 21. ožujka 2021. uživo iz HGZ-a

U nedjelju, 21. ožujka, u 20 sati, Hrvatski barokni ansambl u HGZ-u priređuje treći koncert sezone kojim će proslaviti prvi dan proljeća, rođendan velikog Johanna Sebastiana Bacha i Dan Rane Glazbe.

Live-stream prijenos na YouTube kanalu Hrvatskog baroknog ansambla ili u izravnom  prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

“Early Music Day” pod vodstvom ravnateljice ansambla, Laure Vadjon, donosi ovaj put 3. i 6. Brandenburški koncert, kantatu “Jauchzet Gott in allen Landen” i Bachove korale u izvedbi gudača. Na ovom će koncertu svi biti solisti!
Ansambl će se pridružiti i globalnom streamingu krovne organizacije rane glazbe u Europi – REMA (European Early Music Network) i proslaviti ovaj poseban dan u društvu brojnih europskih HIP-ovaca (Historically Informed Performance)

Izvor: Culturenet.hr