Ministarstvo kulture i medija – 16,9 milijuna kuna potpora kulturnim i kreativnim industrijama

Ministarstvo kulture i medija financirat će s ukupno 16,9 milijuna kuna poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama kroz dva programa potpora, što je 31% više u odnosu na prošlu godinu i odgovor je na povećani broj prijava i ukupno traženoga novca zbog pandemije covida-19.

Riječ je o dva programa – poticanju poduzetništva za 2021. i programu potpora male vrijednosti za pomoć zbog pandemije covida-19. Zainteresirani za potpore mogli su se prijaviti na javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2021., te na javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućega poslovanja zbog aktualne pandemije covida-19. Rezultate tih dvaju javnih poziva Ministarstvo kulture i medija je objavilo danas na svojim mrežnim stranicama.

Tako je Ministarstvo poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama osiguralo za 171 program ukupno 11 milijuna i 133.250 kuna. U skladu s propozicijama javnoga poziva najmanji odobreni iznos je 30 tisuća kuna, a najveći 350 tisuća kuna. Na javni poziv koji je bio usmjeren za poticanje aktivnosti i prilagodbu poslovnih modela u okolnostima pandemije covida-19 pristigla je pak 361 prijava.

Istaknuto je da je povećanjem od 31% u odnosu na prošlogodišnji ukupno dodijeljeni iznos novca, Ministarstvo odgovorilo na povećani broj prijava i ukupno traženih sredstava i nastojalo je u novonastalim okolnostima omogućiti poduzetnicima u kulturi daljnju proizvodnju i distribuciju, a publici povećati dostupnost i pristup kulturno-umjetničkim sadržajima.

Sektorske potpore za pomoć najugroženijim djelatnostima

Ministarstvo je odobrilo i 15 potpora u ukupnom iznosu od nešto više od pet milijuna i 731 tisuću kuna za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućega poslovanja zbog covida-19.

Pravo prijave na taj javni poziv imali su poduzetnici koji su profesionalni organizatori kulturno umjetničkih događanja i događanja namijenjenih profesionalcima iz područja kulturnih i kreativnih industrija te poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije.

Osnovni kriterij dodjele sredstava bio je pad poslovnih prihoda poduzetnika u 2020. od najmanje 75 posto u odnosu na 2019. zbog covida-19, a ostvarenu potporu poduzetnici su obvezni utrošiti u roku od godine dana za pokretanje i normalizaciju tekućega poslovanja.

(Izvor: Hina, foto: Unsplash)