MONTE LIBRIĆ u parku – novi početak treći put

Danas se u Puli otvara 13. festival dječje knjige Monte Librić. Ovogodišnji festival održat će se u parku Petra Krešimira IV. u periodu od 26. kolovoza do 2. rujna 2020. godine.

Festival je nastao na Sa(n)jam knjige u Istri, u prosincu 2008. godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Od „velikog“ Sajma knjiga, „odcijepio“ se u proljeće 2012. godine i  preselio u Circolo. Upravo je taj trenutak „odcjepljenja“ ujedno i začetak  novog, autentičnog koncepta po kojem Monte Librić  postaje poznat.  „Prirodni pulski način života u dvije kulture, hrvatskoj i talijanskoj, dobio je svoj spontani preslik na Libriću na kojem se bez posebnog protokola prožimaju talijanska i hrvatska književnost za djecu. Upravo spontana dvojezičnost i plurikulturalnost učinila je Librić jedinstvenim. Novi, treći početak Monte Librića nije se dogodio iz obijesti organizatora ili nekog novog programskog cilja već zbog pandemije koronavirusa i lockdowna koji je spriječio travanjsko održavanje već potpuno pripremljenog 13. izdanja Festivala. No, ono što se činilo ograničenjem, ekipi Monte Librića pretvorilo se ne samo u novi početak, već u novi kreativni zamah. Entuzijazam koji se pri tom stvorio ne pamti se od početaka stvaranja „malog festivala“.Librić se spustio s brda i svoju novu lokaciju pronašao u Parku Petra Krešimira IV. koji se nalazi uz rimski Mauzolej, između Dvojnih vrata i rodne kuće Sergia Endriga. Park kojim se uglavnom samo prolazi, postaje zahvaljujući Mauriciju Ferlinu, „Librić park“ stvoren po mjeri djeteta.“ – navodi se na mrežnim stranicama Festivala, na kojem možete pogledati cjelokupan programski koncept te ostale informacije vezano uz samo održavanje Festivala.

Photo: freepeek