Objavljen Javni poziv Ministarstva kulture i medija za isplatu potpore umjetnicima

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore njihovim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu obrazložiti da im je zbog zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

U suradnji sa strukovnim udrugama Ministarstvo je razradilo je model potpore koji će se realizirati u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna te ne ostvaruju pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.

Strukovne udruge mogu predati svoje prijave od dana objave ovog Javnog poziva do zaključno 1. ožujka 2021. godine.

Hrvatska glazbena unija na svojim stranicama objavila je interni Javni poziv za svoje članove i obrasce koje je potrebno popuniti kako bi se ostvarila potpora. Rok za podnošenje zahtjeva je 23. veljače kako bi sve prijave bile obrađene i poslane Ministarstvu kulture medija do 1. ožujka 2021. godine.