Odobreni programi investicijske potpore Ministarstva kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija na svojim je mrežnim stranicama u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture odobrilo sufinanciranje za programe u vrijednosti od 37.352.500,00 kuna.

Na poziv je pristiglo ukupno 620,  a odobreno je 211 programa kojima će se osigurati sredstva za podršku razvoju kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu.

Popis odobrenih programa pročitajte ovdje.

Photo: freepik