Otvoren natječaj: Poziv za Pilot projekt mjerenja kulturnog i kreativnog sektora u Europskoj uniji

Otvoren je Poziv za Pilot projekt mjerenja kulturnog i kreativnog sektora u Europskoj uniji koji je jedan od najdinamičnijih u cijeloj Europi. Kulturni i kreativni sektor na području EU važna je komponenta za europsku kulturnu raznolikost, jačanje socijalne kohezije i povećanje europske privlačnosti na međunarodnoj razini.

Glavni cilj  projekta je elaborirati i razraditi, kroz predloženo istraživanje, statistički okvir za mjerenje kulturnog i kreativnog sektora u EU-u, koristeći već postojeći rad i klasifikaciju Eurostata. Ovaj će okvir omogućiti redovitu statističku analizu ekonomskog, kulturnog i društvenog potencijala kulturni i kreativni sektor u Europi.

Ponuditelji mogu nastupati samostalno ili kao skupina, identificirat će se i podržati jedna prijava, a na raspolaganju su predviđena sredstva u iznosu do 350.000 EUR.

Rok za podnošenje ponuda je 14. rujna 2020. godine do 23:59 sati po Bruxelleskom vremenu.

Uvjeti provedbe i predviđene aktivnosti detaljno su definirani natječajnom dokumentacijom, koja je dostupna na portalu EK Culture and Creativity.

Preuzeto sa:  http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/pilot-project-measuring-the-cultural-and-creative-sectors-in-the-eu

Photo: freepeek