Pravila nagradnog natječaja

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Nagradni natječaj www.getme.hr „Hotel Millenium Deluxe & getme.hr vode vas u Selce!

Pravilnik nagradnog natječaja „Hotel Millenium Deluxe & getme.hr vode vas u Selce.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 15. rujna 2021. i traje do 23. rujna 2021., a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hr Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook stranice Getme.hr.

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

 Jedno noćenje s doručkom za dvije osobe u Hotelu Millenium Deluxe Selce.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni.

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

Puli, 15. rujna 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator

Nagradni natječaj www.getme.hr „Ulaznica za Drive-in kulturu #2 Pula

Pravilnik nagradnog natječaja „Ulaznica za Drive-in kulturu #2 Pula.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 23. svibnja 2021. u 20.00 sati i  traje do 27. svibnja 2021u 19:00 sati, a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hr Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook stranice Getme.hr.

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

Ulaznica za event Drive-in kultura #2 u Puli.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook  Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni.

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

Puli, 23. svibnja 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator

Nagradni natječaj www.getme.hr „Darivanje ulaznica za koncert Amire Medunjanin u Lisinski Atriumu

Pravilnik nagradnog natječaja „Darivanje ulaznica za koncert Amire Medunjanin na Lisinski Atriumu.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 20. svibnja 2021. u 20.00 sati i  traje do 22. svibnja 2021u 19:00 sati, a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hr Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook stranice Getme.hr.

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

Dvije ulaznice za koncert Amire Medunjanin u Lisinski Atriumu.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook  Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni.

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

Puli, 20. svibnja 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator

Nagradni natječaj www.getme.hr „Darivanje slikovnice “Hej, Super Djedice” Paula McCartney-a

Pravilnik nagradnog natječaja Darivanje Hej, Super Djedice” Paula McCartney-a”.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 23. travnja 2021. u 15.00 sati i  traje do 30. travnja 2021u 12:00 sati, a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o u suradnji sa izdavačkom kućom Croatia Records, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hr Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook stranice Getme.hr.

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

Slikovnicu “Hej, Super Djedice” Paula McCartney-a.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook  Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

Puli, 23. travnja 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator

Nagradni natječaj www.getme.hr „Darivanje CD-a “The Best of Collection” najljepših Balaševićevih pjesama

Pravilnik nagradnog natječaja Darivanje CD-a “The Best of Collection” najljepših Balaševićevih pjesama’.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 29. ožujka 2021. u 10.00 sati i  traje do 3. travnja 2021u 12:00 sati, a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr i Instagram stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o u suradnji sa izdavačkom kućom Croatia Records, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hrFacebook i Instagram stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook i Instagram stranice Getme.hr

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

CD The Best Of Collection Đorđe Balašević.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a i Instagrama.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook i Instagram Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr i Instagram stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook i Instagram objavama.

Puli, 29. ožujka 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator

 

Nagradni natječaj www.getme.hr „Osvojite dvije ulaznice za multimedijalnu izložbu ‘Acqua Alta” u Laubi”

 

Pravilnik nagradnog natječaja Osvojite dvije ulaznice za otvorenje multimedijalne izložbe ‘Acqua Alta” u Laubi”.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje  18. veljače 2021. u 11.00 sati i  traje do 22. veljače 2021u 12:00 sati, a odvijat će se putem Facebook stranice Getme.hr i Instagram stranice Getme.hr.

Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Moeda Invest d.o.o u suradnji sa Kućom za ljude i umjetnost Lauba, dalje u tekstu „Administrator nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su korisnici/pratitelji/fanovi Getme.hrFacebook i Instagram stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

U razdoblju trajanja natječaja korisnici/pratitelji/fanovi navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook i Instagram stranice Getme.hr

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju.

Po 2 ulaznice za izložbu ”Acqua Alta”  u Laubi.

Administratori mogu ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a i Instagrama.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljena nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Facebook i Instagram Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će komunicirati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Getme.hr i Instagram stranici Getme.hr najkasnije u roku 1 (jednog) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke i Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook i Instagram objavama.

Puli, 18. veljače 2021. godine,

Moeda Invest d.o.o.

Organizator