Pravila privatnosti

Uvod

Prilikom korištenja stranice www.getme.hr, Moeda Invest d.o.o. kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantim propisima o zaštiti osobnih podataka, što za cilj ima zaštitu Vaše privatnosti.

Ova Politika privatnosti određuje koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo, svrhe za koje ih koristimo te Vaša prava vezana uz takvu obradu.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka jest Moeda Invest d.o.o., Vinkuran Štrped 12, 52100 Pula, OIB: 80291615032, MB: 05056047, kao vlasnik digitalne platfome www.getme.hr. Politika privatnosti odnosi se na sve Vaše osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podaci prema Uredbi 2016/679/EZ

Prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka 2016/679/EZ osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identiten utvrđen ili se može utvrditi (,,ispitanik”), dok je pojedinac ili ispitanik čiji se identitet može utvrditi  osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Prema Uredbi, obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci koje možemo prikupiti od Vas

Prikupljamo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i u svrhe navedene u Politici privatnosti. Smatra se da ste prihvaćanjem Uvjeta korištenja www.getme.hr, čiji je dio Politika privatnosti, izričito dali suglasnost i očitovali svoju volju da Vaši osobni podaci budu obrađeni u svrhe korištenja usluga koje nudi www.getme.hr. U svakom trenutku možete povući svoju suglasnot slanjem pisane obavijesti na info@getme.hr

Moeda Invest d.o.o. prikuplja osobne podatke koji se objedinjuju kada koristite usluge ponuđene od strane www.getme.hr. Spomenuto uključuje podatke koje unesete putem online upitnika za rezervaciju ili na drugi način prilikom korištenja, podatke o Vašim posjetima stranici i pretraživanjima događanja, novosti i izvođača. Također, navedeno uključuje i komunikaciju s drugim korisnicima te druge podatke o prometu, lokaciji, web zapisima, anketnim sadržajima te druge obavijesne podatke i resurse kojima pristupate.

Posebno ćemo Vas upozoriti kada nam je potreban Vaš osobni podatak kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili. Osobni podaci koje prikupljamo putem web stranice mogu uključivati Vaše ime i prezime, biografiju, fotografije, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o Vašoj kartici te druge podatke po potrebi.

Svrha obrade podataka

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke za svrhe usklađivanja sadržaja i usluga Vašim interesima, za provođenje rezervacija, za pružanje odgovora na Vaša pitanja i zahtjeve, za pripreme statistika te za kontrolu kvalitete. Također, Vaše informacije koristimo za razvoj i održavanje odnosa s drugim korisnicima, za izradu, objavu i unaprjeđenje sadržaja i usluga te za daljnji razvoj i unaprjeđenje internetske stranice i naših usluga.

Daljnje svrhe osim onih navedenih u Politici privatnosti mogu nastati iz danih okolnosti ili zakonskih obveza.

Marketinške poruke i brošure

U vezi s uslugama koje nudi www.getme.hr, možemo Vam slati marketinške poruke i brošure na adresu ili broj ukoliko ste registirali svoju adresu elektroničke pošte ili broj mobilnog telefona pri www.getme.hr. Svojom registracijom kao korisnik dajete suglasnost na primanje navedenih brošura i sadržaja u svrhe promocije i unaprjeđenja naših usluga. Unatoč tome, u svakom trenutku možete isključiti primanje daljnjih poruka i brošura slanjem zahtjeva na info@getme.hr

Djeljenje s trećima

Moeda Invest d.o.o. može pozvati treće osobe da obrade Vaše osobne podatke isključivo u svrhe i ime poslovanja Moede Invest d.o.o. i platforme www.getme.hr. Vaše osobne podatke dijelimo s dobavljačima, izvođačima i zastupnicima kao trećim stranama ukoliko ih koristimo, no unatoč tome Vaše informacije ostaje pod našom kontrolom kako bismo osigurali da su Vaši podaci primjereno zaštićeni. Moeda Invest d.o.o. može iznositi osobne podatke trećim osobama ukoliko Vi to zatražite kako bi Vam mogla biti pružena određena usluga. U iznimnim slučajevima predviđenim zakonom, Vaši se podaci mogu iznijeti trećim osobama za druge svrhe od ovih navedenim u Politici privatnosti.

Vaša prava vezana u obradu podataka

U opsegu u kojem se obrada Vaših podataka temelji isključivo na Vašoj suglasnosti, imate pravo na slijedeće:

  1. Pravo na pristup

Kao korisnik stranice www.getme.hr, u svakom trenutku možete zatražiti informacije vezane uz obradu i prikupljanje Vaših podataka slanjem zahtjeva na info@getme.hr.

  1. Pravo na ispravak podataka

Ukoliko su informacije koje posjedujemo o vama ili objavljujemo netočne, slanjem zahtjeva na info@getme.hr možete zatražiti ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka.

  1. Pravo na brisanje (,,pravo na zaborav”)

Možete zatražiti od Voditelje obrade osobnih podataka brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu info@getme.hr, ukoliko navedeno nije protivno propisima.

  1. Pravo na ograničavanje ili prigovor na obradu Vaših podataka

U određenim okolnostima imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka ili prigovoriti na određenu objavu ili obradu podataka slanjem zahtjeva na info@getme.hr. Pravo na prigovor imate sukladno članku 21. i 22. Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko smatrate da se obradom Vaših podataka krši mjerodavno pravo i propisi, imate pravo na prigovor tijelu nadležnom za zaštitu podataka ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

  1. Pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku možete povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka slanjem slanjem pisanog zahtjeva na info@getme.hr.  Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se temeljila na suglasonosti danoj prije nego što je ona povučena.

  1. Ograničenje odgovornosti

Unatoč tome što poduzimamo mjere zaštite osobnih podataka od zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa, nismo u mogućnosti garantirati da neki od osobnih podataka neće biti nezakonito otkriveni, suprotno navedenoj Politici privatnosti. U najvećem opsegu dopuštenom zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama u slučajevima nezakonitog otrkivanja podataka.

Promjene i prestanak Politike privatnosti

U bilo kojem trenutku Moeda Invest d.o.o. zadržava pravo izmjene ili prekida svih ili određenog dijela digitalne platforme www.getme.hr te Politike privatnosti.

 

Kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka:

Moeda Invest d.o.o.

Vinkuran Štrped 12, 52100 Pula

OIB: 80291615032

Odgovorna osoba: Sara Erman, prokurist

info@getme.hr