Pravne informacije

www.getme.hr je digitalna platforma kojom upravlja i čiji je vlasnik Lira Intersound d.o.o., Mate Balote 10, 52100 PULA, MB: 05056047.