Predstavljanje knjige ”Ivanova vrtićka priča” na pulskom Kaštelu

Predstavljanje priručnika za roditelje i odgojitelje ”Ivanova vrtićka priča”, Kristina Bucci-Ivis, održat će se u srijedu, 30. lipnja 2021. godine u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre na Kaštelu u Puli, s početkom u 19.00 sati.

Knjiga ”Ivanova vrtićka priča” u nakladništvu Srednje Europe u središte stavlja malenog Ivana, dječaka sa Down sindromom.

“Poteškoća se može dogoditi svakome, neovisno o društvenom statusu, boji kože, religijskoj pripadnosti i ostalim različitostima. Izuzetno je bitno da ta djeca, odnosno sve osobe kojima se dogodila poteškoća (a to nije samo Down sindrom, nego i bilo koja druga poteškoća koja se može dogoditi u različitoj dobi života) budu integrirana u društvo i budu punopravni članovi društva. To je bitno za te osobe, njihove obitelji, ali i društvo općenito, jer daje nadu svima da će unatoč tome što ih jednog dana snađe i dalje moći biti punopravni članovi tog istog društva. (…)Ivanova vrtićka priča pokazuje da se može sve što se hoće i da je bitno biti otvoren prema drugima, drugačijima i onima s poteškoćama.” Marija Mogorović Crljenko, Ivanova mama

“Unapređenje kvalitete života djeteta u ustanovi je polazište i osnovna svrha razvoja i implementacije sustavnog procesa praćenja, osiguranja i unapređenja kvalitete rada ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Etičko načelo koje je ugrađeno u najviše državne i nacionalne dokumente jest jednako pravo sve djece na podjednako kvalitetno obrazovanje. Specifične značajke i osjetljivost djece rane dobi iziskuju visoku razinu kvalitete ustanova za rani odgoj. Kvalitetu tih ustanova čini ukupnost utjecaja (okruženje, ozračje, vođenje, odnosi, komunikacija, uvjerenja, vrijednosti, ponašanja itd.) nužnih za djetetov cjeloviti razvoj, odgoj i učenje.Kvaliteta jednog vrtića rezultat je promišljenoga, a ne stihijskog djelovanja u ustanovi za rani odgoj, stoga je nužno utvrditi standarde i prema njima stalno analizirati postojeću odgojno-obrazovnu praksu, tj. isticati njezine pozitivne strane te uočavati i unaprjeđivati njezine „kritične točke”. Stalno promišljanje i vrednovanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse, pretpostavka je kontinuiranog unapređivanja i razvoja ustanove. Kao dugogodišnja ravnateljica, a po struci pedagoginja, mogu napisati da je integracija djece s teškoćama u vrtić jedna od ključnih, ali i kritičnih točki vrtića. Zašto? Prihvatiti stvari onakvima kakve jesu, obuti tuđe cipele, sa svim problemima i poteškoćama, to je jedna od zadaća ravnatelja i njegova odgovornost. Koliko smo mi kao kolektiv spremni mijenjati se, prihvatiti, kontinuirano učiti to su samo neke bazične postavke integracije i pitanja koja nas muče u svakodnevnom radu.” Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula

(Izvor: Promo)