Prijava

Izložba o karlovačkim projektima Radovana Nikšića iz fundusa HMA, Karlovac, 10.09.2020.

Izložba o karlovačkim projektima Radovana Nikšića iz fundusa HMA, Karlovac, 10.09.2020.

Kategorija:

Product Description

Nastavno na obilježavanje 100 godišnjice rođenja arhitekta Radovana Nikšića Hrvatski muzej arhitekture HAZU i Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac pripremaju za jesen zajedničku Izložbu o karlovačnim projektima Radovana Nikšića. Izloženi radovi dio su osobnog arhivskog fonda arhitekta iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture.

Izložba će se održati u prostorima Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, Banjavčićeva ulica 8 u Karlovcu, a otvorenje je predviđeno za četvrtak 10. rujna 2020. godine.
U subotu 12. rujna 2020. godine planiran je terenski obilazak izvedenih karlovačkih projekata Radovana Nikšića.

Izvor i više informacija: https://www.facebook.com/events/3309843539046831/