Reklamacije i prigovori

Sukladno čl.10 Zakona o zaštiti potrošača, Moeda Invest d.o.o. omogućuje svojim korisnicima da prigovore upute putem pošte na adresu:  Vinkuran Štrped 12, 52100 Pula ili putem elektroničke pošte na adresu info@getme.hr. Moeda Invest d.o.o. obavijestit će korisnika o zaprimljenom prigovoru i odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.